Jachtwerf Willemsoord
Nederlands English Deutsch

Raymond en Cindy Prikken

Willemsoord 41

1781 AS Den Helder

06-54928547

info@jachtwerfwillemsoord.nl

De gouden gedragsregels

De gouden gedragsregels

De volgende regels dient u in acht te nemen bij het voeren van het Blauwe Vaantje:

 

* Ik gooi geen afval in het water, langs de kust of oever

* Ik laat geen zwart water uit het toilet in open water weglopen

* Ik gooi geen giftig of gevaarlijk afval (olie, verf, lege batterijen, schoonmaakmiddelen, enz. ) in het water.         Dergelijke afvalstoffen doe ik in de daarvoor bestemde containers in de jachthaven. 

* Afval dat daarvoor in aanmerking komt, lever ik in voor recycling (glas,papier enz.). Ik moedig anderen aan     dit ook te doen.

* Bij aanschaf van verf, aangroeiwerende middelen, verfafbijtmiddelen, schoonmaakmiddelen, enz. kies ik       de meest milieuvriendelijke producten.

* Vervuiling of andere overtredingen van de milieubepalingen rapporteer ik onmiddellijk aan de autoriteiten.

* Bij vissen maak ik geen gebruik van ongeoorloofde methoden en ik vis niet in perioden waarin dat                   verboden is.

* Ik bescherm dieren en planten in het water en verstoor geen broedende vogels.

* Ik respecteer kwetsbare en beschermde natuurgebieden.

* Ik vermijd beschadiging van o.a. de zeebodem, bijvoorbeeld bij het voor anker gaan.

* Ik zorg ervoor dat ik geen visgronden en vistuig verstoor.

* Ik koop of gebruik geen voorwerpen die gemaakt zijn van beschermde diersoorten of van archeologische       vondsten onder water.

* Ik spoor andere watersporters aan om zich eveneens om het milieu te bekommeren.  

Powered by: WebBuro WebBuro